دانلود رایگان


مقاله زندگینامه دکتر شریعتی - دانلود رایگاندانلود رایگان تاریخ نشان داده است که میان شرایط اجتماعی و تکامل اندیشه روشنفکران تاثیر متقابلی حکمفرماست. معمولاً یک روشنفکر حساس و صادق در یک محیط غیرانس

دانلود رایگان مقاله زندگینامه دکتر شریعتی لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:62
زندگینامه دکتر شریعتی
تاريخ نشان داده است كه ميان شرايط اجتماعي و تكامل انديشه روشنفكران تاثير متقابلي حكمفرماست. معمولاً يك روشنفكر حساس و صادق در يك محيط غيرانساني احساس خفگي مي كند و عليه نابرابري و استثمار دست به طغيان مي زند. او با نيروي انديشه اش كه از طريق سخن گفتن و نوشتن بيان مي شود، عليه سيستم فاسد جامعه اش اعلان جهاد مي كند. واضح است كه اين وظيفه چندان ساده به نظر نمي رسد، چرا كه متضمن رويارويي شديد ميان يك سيستم پرقدرت مادي و يك انديشه به ظاهر ضعيف است. با همه اينها، صحيفة تاريخ پرصفحة بشريت نمونه هاي بسياري را شاهد است كه در اين رويارويي ها، يك انديشه تنها، هنگامي كه قادر به بسيج توده ها گردد، همة سدها و موانع را از سر راه برداشته و بر بزرگترين قدرت مادي نهفته در يك انسان يا يك سيستم نيرومند، فائق مي آيد. تقريباً همة ملتها داراي يك چنين مردان بانفوذ انديشمندي درميان خود بوده اند. ايران با فرهنگ و تمدّن غني و باشكوه خود، انديشمنداني به جهان تقديم كرده است كه نه تنها بر ايرانيان، بلكه بر انديشه بشريت تاثير عميقي بجاي گذاشته اند. دكتر علي شريعتي يكي از اين روشنفكران چند بعدي است كه نامش در كنار بزرگاني چون فرانتس فانون، ژان پل سارتر، ژاك برك، گورويچ، آلبر كامو و لوئي ماسينيون كه بر قلمرو انديشه هاي جهانيان حاكم بوده اند، ثبت است.
دكتر شريعتي اساساً يك متفكر، يك معلم، يك مبلغ، و يك مبارز بود. او بعنوان محصول پاك و مؤمن عصر و زمان خود، كاشف راه و زندگي جديدي بود كه تنها به ايران محدود نمي شد، و به همين دليل از ديگر متفكراني كه بر افكار عمومي در ايران تاثير گذاشتند، متمايز بود. شريعتي در اوضاع اجتماعي ـ سياسي معاصر خود يك شورشگر، يك اصلاح طلب و يك مجاهد بحساب مي آمد، اما روحيه مخالفت و سركشي او از پوچگرايي و نيهيليسم ناشي نمي شد، بلكه برعكس شناخت آگاهانه مشكلات واقعي ايرانيان و بويژه نسل جوان روح شريعتي را برانگيخت. برتر و بالاتر از هرچيز، او رنج عميقي از بدبختي و سرنوشت مصيبت بار نوع انسان مي كشيد. سرمايه هاي او در اين مسير خوفناك ذهن فعال، ديد و برداشت تشخيص گرايانه، و گنجينه آگاهي و شناختي بود كه از مكاتب فكري و عملي گوناگون گردآورده بود. شگفت انگيز نيست كه شريعتي با برخورداري از ان مواهب و استعدادات، در سه صحنة مذهب، جامعه شناسي و سياست به منظور ارائه سنتزي ميان ارزشهاي سنتي و ارزشهاي جديد، ظاهر شد، و شرافت انساني و خير اجتماعي را سرلوحة اهداف نهائي خود قرار داد.
براي ارزيابي درست شخصيت و ماهيت انديشه هاي شريعتي، بايد نگاهي به محيط خانوادگي و اجتماعي او كه بدون شك در شكل گيري جريان فكري شريعتي جوان نقش برجسته اي داشت، بيفكنيم. او اولين نسل دانشمند تبار خود نبود، و تحت تاثير سنتهاي خانواده اش، بويژه پدرش محمدتقي شريعتي، قرار گرفت. پدربزرگش آخوند حكيم و عموي پدرش عادل نيشابوري از علماء و دانشمندان بسيار برجسته فقه، فلسفه و ادب بشمار مي آمدند. خانودان او تنها يك ملاي روضه خوان نبودند، بلكه مبارزان و مجاهداني فعال بودند كه در راه ايمان و وجدان بشري مبارزه كرده اند. پدرش كانون نشر حقايق اسلامي مشهد را بنيان نهاد و از مبتكرين و آغازگران جنبش نوين اسلامي بحساب مي آيد.علي شريعتي در سوم آذرماه سال 1312 در مزينان، يك روستاي سنتي كوچك، كنار كوير، در نزديكي مشهد ديده به جهان گشود. گرچه پدرش نخستين معلم او بحساب مي آمد، اما او در سيستم آموزشي جديد در دبيرستانهاي ابن يمين و فردوسي مشهد هم تحصيل نمود، و در اين مراحل زبان عربي و فرانسه را نيز آموخت. علي با داشتن گرايش تدريس، به دانشسراي تربيت معلم وارد شد و پس از دوسال مدرك مربي گري گرفت. بدين ترتيب در سن 18 سالگي شغل معلمي را آغاز نمود كه تا پايان عمر عاشق اين شغل بود. در ادامة تحصيلات آكادميك، در سال 1337 از دانشگاه مشهد با احراز رتبة ممتاز با مدرك ليسانس ادبيات فارغ التحصيل شد. عطش پايان ناپذير او براي كسب دانش و آگاهي بيشتر هنگامي به اوج خود رسيد كه توانست با استفاده از بورس تحصيلي، از دانشگاه سوربن پذيرش بگيرد. پنج سال بعدي اقامت او در پاريس شايد سازنده ترين و مهمترين دوران گسترش و تعميق دانش و ديدگاه اجتماعي و فلسفي او بحساب مي آمد. مطالعه انديشه هاي گوناگون فيلسوفان و نويسندگان جديد و علاوه بر اين همكاري شخصي اش با بعضي از آنها باعث شد تا به تفكر بپردازد و انديشه هاي جديدي از خود ابداع كند. در سال 1342، در جامعه شناسي و تاريخ اديان، يعني مهمترين موضوعات مورد علاقه اش دكتري گرفت. پس از آن او دانش و آگاهي خود را در راه تحليل مشكلات سياسي ـ اجتماعي مردم و كشورش بكار برد و راه حل جديدي ارائه داد.

علي شريعتي در دوران نوجواني دردها، غم ها، رنجها، بدبختي ها و محروميت هاي مستضعفين را احساس كرد و خود نيز آنها را تجربه نمود. محيط اجتماعي دوران نوجواني اش با بي سوادي، خرافات، فقر، ستم، استبداد، سلطه خارجي و استثمار آميخته بود. بي توجهي دولت نسبت به فقر، و ايجاد يك سيستم غيرعادلانه، تاثير عميقي بر ذهن اثرپذير او بجاي گذاشت و باعث شد نفرت عميقي نسبت به اين سيستم پيدا كند.

علي شريعتي تا دوران جواني اش شاهد اوضاع نابسامان دو پادشاه سلسله پهلوي بود كه اقداماتشان كشور را به جانب اسارت سوق مي داد و مردم ايران را از سنتهاي قومي، فرهنگي و ارزشهاي خود بيگانه مي كرد. تا اين زمان، در نظام رسمي ارباب و رعيتي نسلي پرورش يافته بود كه به نحو عميقي مجذوب غرب و برخي از ايدئولوژي هاي مسلط آن شده بود. جوانان تحصيلكرده در اثر همين گرايشات تماس خود را با مذهب قطع كرده بودند.در دهة 30، هنگامي كه شاه و دولت او در ايران برنامة اصلاحات وسيع را آغاز كردند و عمداً ايرانيان جوان و تحصيلكرده را با پيشنهاد مشاغل جديد و همكاري با سيستم، به غير مذهبي بودن، تشويق مي كردند، دكتر علي شريعتي با دانش و آگاهي عميقي كه از گرايشات و انديشه هاي جديد داشت، در جهت مخالف اين جريان گام برداشت و اسلام را محور اصلي موضوع تعاليم خود قرار داد. او از همان آغاز دوران معلمي اش، و نيز در زماني كه هنوز نوجواني بيش نبود، نيروي خود را در راه تبليغ منطقي، علمي و مترقي اسلام صرف كرد. اين جنبه از زندگي او با تحولاتي همراه بود كه اولين و نخستين مرحلة آن با دوران دكتر محمّد مصدق همزمان شد كه طي آن ايرانيان ناسيوناليست و ضدامپرياليست سر برافراشته و كوشش كردند برتري خود را به اثبات رسانند. علي به همراه پدرش در مشهد، فعالانه در نبرد سياسي عليه نفوذ و سلطه بيگانه درگير شد. آنها در كانون نشر حقايق اسلامي، تعاليم قرآني را تفسير مي نمودند و عميقاً مورد بحث و بررسي قرار مي دادند. علي شريعتي يكي از معلمان كانون بود و سخنراني ها و نوشته هايش توجه شديد توده ها و روشنفكران را جذب كرد.زندگینامه دکتر شریعتی


مقاله زندگینامه دکتر شریعتی


تحقیق درباره زندگینامه دکتر شریعتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دنیای مقالات - زندگی نامه دکتر علی شریعتی

زندگی نامه دکتر علی شریعتی ... «دکتر علی شریعتی» زندگینامه: دکتر علی ... این مقاله در ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی …

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

سایت علمی دانشجویان ایران - daneshju.ir

هفتم ماه می 150امین سالگرد اختراع دینامیت بود. دینامیت در سال 1867 به دست آلفرد نوبل ...

فقط مقاله - داروسازي

فقط مقاله - داروسازي - تو خشنود باشي و ما ...

زندگینامه دکتر علی شریعتی + عکس

زندگینامه دکتر علی شریعتی. در یکی از روزهای سال 1312 در خانواده محمد تقی شریعتی مرد دین ...

مختصری از زندگینامه شهید باهنر

مختصری از زندگینامه شهید باهنر. محمد جواد باهنر، در سال 1312 در شهر كرمان متولد شد.

تحقیق درمورد دکتر شریعتی و زندگی نامه ایشان - …

زندگینامه دکتر علی ... سخنان استاد شریعتی زندگی نامه دکتر شریعتی,زندگینامه دکتر ...

مرجع دانلود کتاب - دانلود کتاب مرگ فروشنده (برنده …

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود ...

نورعلی تابنده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله دارای فهرستی از منابع، پیوندهای بیرونی یا بخش مطالعهٔ بیشتر است، اما به ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی …

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

زندگینامه دکتر علی شریعتی + عکس

زندگینامه دکتر علی شریعتی. در یکی از روزهای سال 1312 در خانواده محمد تقی شریعتی مرد دین ...

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی …

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

نورعلی تابنده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله دارای فهرستی از منابع، پیوندهای بیرونی یا بخش مطالعهٔ بیشتر است، اما به ...

وب سايت رسمي دکتر حسين الهي قمشه اي

كليه حقوق محتواي اين وب سايت براي موسسه فرهنگي هنري الهي قمشه اي محفوظ است 1396

زندگینامه ی دکتر علی شریعتی - مقاله سرا

خلاصه ای ‌از زندگی نامه دکتر شریعتی. دکتر علی شریعتی در سال 1312 در یکی از روستاهای ...

وب سايت رسمي دکتر حسين الهي قمشه اي

كليه حقوق محتواي اين وب سايت براي موسسه فرهنگي هنري الهي قمشه اي محفوظ است 1396

دانلود مقاله کفیر

پاورپوینت شیوه تزریق پلاستیک

تحقیق/ مسیحیت و یهودیت

تحقیق درباره روحو ارواح 12 ص

navtex

پاورپوینت شيوه هاي ارزيابي وضعيت بدن در ارگونومي شغلي

حجاب و زنان

پاورپوینت مدیریت بازار و بازار يابي

دانلود فایل پاورپوینت در مورد توق .

طرح توجیهی و کارآفرینی فراوري گوجه 16 ص (word)